ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LIFTING SOLUTIONS

ให้ผิวหน้าและผิวรอบดวงตากระชับด้วยอาร์ทิสทรี ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า จาก 3 ผลิตภัณฑ์ ทรงประสิทธิภาพ ซีรัมรอบดวงตา เอสเซนส์ และครีมบํารุง
ดูวิธีการใช้งาน
ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้ง อาย ซีรัม คอนเซ็นเทรต ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้ง อาย ซีรัม คอนเซ็นเทรต
ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้ง อาย ซีรัม คอนเซ็นเทรต
ซีรัมทรงประสิทธิภาพเพื่อผิวรอบดวงตาช่วยลดเลือนถุงใต้ตา
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้งเอสเซนส์ คอนเซ็นเทรต ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้งเอสเซนส์ คอนเซ็นเทรต
ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้งเอสเซนส์ คอนเซ็นเทรต
เอสเซนส์ ประสิทธิภาพสูง เพื่อผิวดูกระชับ
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้งเอสเซนส์ คอนเซ็นเทรต ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้งเอสเซนส์ คอนเซ็นเทรต
ยูธ เอ็กซ์เทนด์ อัลตร้า ลิฟท์ติ้ง ครีม
ครีมบำรุง สูตรเข้มข้น เพื่อผิวดูกระชับ
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์